global_ci_conference_dec2016_wenqiu_wang_award

Photo of Wenqiu Wang receiving award from Liu Yandong at the CI Global Conference